AUSTRALIA: CHÍNH TRỊ

Chia sẻ

CHÍNH TRỊ

Tổ chức chính quyền Australia mang hình thức 1 chính thể Quân Chủ Lập Hiến với 6 bang:

New South Wales.

Queensland.

Western Australia.

South Australia.

Tasmania.

Victoria.

Hạt Phương Bắc ( Northern Territory).

Hạt Thủ Đô ( Australia Capital Territory).

 

Cho đến hiện nay, Liên bang Úc vẫn nằm trong khối Liên Hiệp Anh nên về danh nghĩa người đứng đầu nước Úc là Nữ Hoàng Anh Elizabeth mà người đại diện là vị toàn quyền do Nữ hoàng chỉ định.  Tuy nhiên, Úc là 1 quốc gia hoàn toàn tự trị. Người thực sự điều hành đất nước là Thủ Tướng – chức vụ được bầu luân phiên giữa các chính đảng của Australia.

 

Chính phủ liên bang được bầu 3 năm/lần theo phương thức bỏ phiếu kín.

Việc đi bầu là bắt buộc với các công dân trên 18 tuổi.

Hiến pháp có thể được thay dổi theo 1 cuộc trưng cầu dân ý.

 

Tại Úc có 4 chính đảng chính là:

+  Đảng Lao Động Úc ( Australia Labour Party)

+  Đảng Tự do Australia ( Liberty Party)

+  Đảng Quốc gia ( Nationalist Party)

+  Đảng Dân chủ (Democratic Party)

 

Theo hiến pháp ( constitution) có hiệu lực từ 01/02/1901 từ khi các thuộc địa tham gia thành lập nên liên bang Úc thì:

+  Chính quyền liên bang sẽ chiu trách nhiệm chính trong các vấn đề như: kinh tế, quỹ dự trữ liên bang, thuế quan xuất nhập khẩu, các chính sách nhập cư, sách phòng thủ, đối ngoại và hệ thống bưu chinh.

+  Chính quyền các tiểu bang chiu trách nhiệm về các vấn đề như cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, hệ thống giao thông công cộng cũng như việc thực thi pháp luật.

Hệ thống nghị viện tại Úc tượng tự như ở Anh, được chia làm 2:

+  Thượng viện: gồm 76 thành viên có nhiệm kỳ là 6 năm, trong đó 72 thượng nghị sĩ được bầu vào 6 bang và 4 người từ 2 hạt còn lại.

+  Hạ viện: gồm 148 hạ nghị sĩ được bầu từ các bang có nhiệm kỳ là 3 năm.

Author: NGUYỄN HẢI LUÂN

Bản thân là người đam mê du lịch, cộng thêm đam mê đam mê du lịch mong muốn kết nối các mối quan hệ: giữa Hướng Viên Du Lịch với nhau, giữa Hướng Viên Viên với các đơn vị lữ hành, giữa các đơn vị… Xem Thêm >>