CHINA: KHÁI QUÁT TRUNG HOA

Chia sẻ

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TRUNG HOA

  1. Triều đại nhà Hạ ( Xia ): năm 2100 – 1600 BC.
  2. Triều đại nhà Thương ( Shang ): năm 1600 – 1100 BC.
  3. Triều đại nhà Chu ( Zhou ): năm 1100 – 221 BC.

Bao gồm:

Tây Chu: năm 1100 – 770 BC.

Đông Chu: năm 770 – 221 BC. ( Giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc. )

Năm 2809 – 258 BC Việt Nam thuộc thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương và Hồng Bàn Thị.

Triều đại nhà Tần ( Quin )

Tần Thuỷ Hoàng đầu tiên thống nhất Trung Quốc.

Thuộc thời đại An Dương Vương Thục Phán làm vua nước Âu Lạc. Sau khi thống nhất Trung Quốc, vào năm 218 BC Tần Thuỷ Hoàng đã huy động 50 vạn quân do Đồ Thư tiến hành xâm lược Việt Nam.

Nhân dân Lạc Việt lúc bấy giờ biết không thể địch lại nhà Tần nên đã sử dụng chính sách “vườn không nhà trống’’ để đối phó với giặc.

An Dương Vương Thục Phán đã lãnh đạo nhân dân Lạc Việt chiến đấu ròng rã trong 10 năm, giết được chủ tướng Đồ Thư, đánh bại cuộc xâm lược nhà Tần một cách vẻ vang.

 

Triều đại nhà Hán ( Han ): năm 206 BC – AD 220.

Bao gồm:

Tây Hán: năm 206 BC – AD 24.

Truyền được 13 đời.

 

Tam quốc Nguỵ – Thục – Ngô: năm 220 – 265.

Sau khi nhà Đông Hán chấm dứt, Trung Quốc chia thành 3 nước trong đó đất Giao Châu tức Việt Nam ta thuộc Đông Ngô dưới sự cai trị của Tôn Quyền.

Vào năm 248 Triệu Thị Trinh cùng anh mình là Hào Trưởng Triệu Quốc Đạt đã tập họp nghĩa quân tổ chức khởi nghĩa chống lại nhà Ngô.

Thứ Sử Giao Châu mất tích trong loạn quân, Vua Ngô hoảng hốt phái tướng Lục Dận mang theo 8000 quân tinh nhuệ cùng của cải và chức tước sang chiêu dụ, cuối cùng cuộc khởi nghĩa bị thất bại, sau 6 tháng chống chọi vì có kẻ phản bội.

  1. Tây Tấn: năm 265 – 316 AD.
  2. Đông Tấn: năm 317 – 420 AD.
  3. Nam – Bắc Triều: năm 420 – 589 AD.
  • Bắc Triều có nhà Nguỵ, Tề, Chu thay phiên nhau làm vua.
  • Nam Triều có nhà Tống, Tề, Lương, Trần thay phiên nhau làm vua.

 

Author: NGUYỄN HẢI LUÂN

Bản thân là người đam mê du lịch, cộng thêm đam mê đam mê du lịch mong muốn kết nối các mối quan hệ: giữa Hướng Viên Du Lịch với nhau, giữa Hướng Viên Viên với các đơn vị lữ hành, giữa các đơn vị… Xem Thêm >>