DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Huynh Truc Lam Tung |

Mul-visa: Hàn

Thị trường: Thái,Sing-Ma,Đài Loan,Hongkong,Hàn Quốc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tài năng: Photographer, Mc, Tour Guide.

Số điện thoại: 0918626295

Email: tunghuynh.xuyenviet@gmail.com

Nguyen Minh Quang

Mul-visa: Canada, USA, Korea, Taiwan.

Thị trường:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tài năng: Photographer, Mc Team Building, Tour Guide.

Số điện thoại: 0983385760

Email: minhquang_168@yahoo.com

Dang Thanh Phong |

Mul-visa: Korea, Taiwan,...

Thị trường: CAMBODIA, LAOS, THAILAND, SINGAPORE, INDONESIA, BALI, KOREA, TAIWAN...

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Photographer, MC (Team building, Gala, Event)

Số điện thoại: 0933103541

Email: phonghdv@gmail.com

Ho Nhat Quang |

Mul-visa: Korea, Taiwan,...

Thị trường: KOREA, JAPAN, HONGkONG, TAIWAN,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng: MC chơi guitar, organ, piano, trống, hát...

Số điện thoại: 0913509590

Email: nhatquang5678@gmail.com

Nguyen Trung Truc |

Mul-visa: KOREA, TAIWAN, EU...

Thị trường: KOREA, JAPAN, HONGKONG, MACAO, EU,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng: MC Team Building, Tour Guide

Số điện thoại: 0908999135

Email: trucnguyen303@gmal.com

Truong Dang Trinh |

Mul-visa: Hàn

Thị trường: Thái, Sing-Ma, Đài Loan,Hàn Quốc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tài năng: MC

Số điện thoại:

Email:

Tran Thi Thu Thuy |

Mul-visa: China, Korea, EU

Thị trường: KOREA, JAPAN, TAIWAN, AUS, USA, EU, SINGAPORE,...

Ngoại ngữ: English, German

Tài năng: Photo/er, Singer

Số điện thoại: 0937145668

Email: thuytran_cute@yahoo.com

Trinh Duc Tri

Mul-visa: Korea, Japan, Australia, Taiwan, EU...

Thị trường: SINGAPORE , MALAYSIA, THAILAND, KOREA, JAPAN, TAIWAN, AUSTRALIA, EU,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Photographer

Số điện thoại: 0905941942

Email: tritiemruou@gmail.com

Nguyen Thi Thanh Thu |

Mul-visa: Korea, Taiwan,...

Thị trường: SEA, Korea, Taiwan,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng:

Số điện thoại: 0909185753

Email: nguyenthanhthu27121986@gmail.com

Tran Thi Hong Hanh |

Mul-visa: Korea

Thị trường: KOREA, JAPAN, THAILAND, EU

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Outbound Tour Leader/ Domestic Tourist Guide

Số điện thoại: 0977060550

Email: hanhtourdalat@gmail.com