DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Trinh Duc Tri |

Mul-visa: Korea, Taiwan,...

Thị trường: SINGAPORE , MALAYSIA, THAILAND, KOREA, JAPAN, TAIWAN,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Photographer

Số điện thoại: 0905941942 - 0905106105

Email: tritiemruou@gmail.com

Nguyen Thi Thanh Thu |

Mul-visa: Korea, Taiwan,...

Thị trường: SEA, Korea, Taiwan,...

Ngoại ngữ: English

Tài năng:

Số điện thoại: 0909185753

Email: nguyenthanhthu27121986@gmail.com

Tran Thi Hong Hanh |

Mul-visa: Korea

Thị trường: KOREA, JAPAN, THAILAND, EU

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Outbound Tour Leader/ Domestic Tourist Guide

Số điện thoại: 0977060550

Email: hanhtourdalat@gmail.com

Tran Kha Phi Long | 048

Mul-visa: Hàn

Thị trường: Thái,Sing-Ma,Đài Loan,Hàn Quốc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tài năng:

Số điện thoại: 0933535318

Email: trankhaphilong@gmail.com

Hua Trien Xuan | 064

Mul-visa: Korea, EU

Thị trường: Châu Á, Úc, Mĩ, Canada, EU, UK

Ngoại ngữ: English

Tài năng: MC

Số điện thoại: 093 111 8291

Email: huatrienxuan@gmail.com

Le Thi Ngoc Quy | 056

Mul-visa: Korea, Australia, Mỹ, Canada

Thị trường: Dubai, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Canada

Ngoại ngữ: English

Tài năng:

Số điện thoại: 0937146468

Email: jessicangocle86@gmail.com

Tran Lam Viet Thang | 057

Mul-visa: Korea, Aus, Usa

Thị trường: Châu Á,Úc, Mĩ...

Ngoại ngữ: English

Tài năng:

Số điện thoại: 0902630066

Email: tranlamvietthang1984@yahoo.com.vn

Nguyen Ngoc Thuong | 097

Mul-visa:

Thị trường: Singapore, Malaysia, Cambodia, Thái Lan

Ngoại ngữ: English

Tài năng: MC Gala, Ảo thuật

Số điện thoại: 0938257123

Email: aothuatgiatonythuong@gmail.com

Vo Dang Truong Son | 083

Mul-visa: Taiwan, Korea

Thị trường: Thailand, Cam, Sing, Malay, Taiwan, Korea

Ngoại ngữ: English

Tài năng: Photographer

Số điện thoại: 0907878010

Email: truongsonvo1101@gmail.com

Ta Khanh Trung | 035

Mul-visa: Korea, Aus, Japan

Thị trường: Malaysia, Singapore, Thailand, Hongkong, Macau, China, Quatar, Egypt, Maldives, Korea, Turkey, Japan, Russia , Australia , Myanmar, Sri Lanka,Dubai, Philippines, Indonesia and Cambodia and Cruise.

Ngoại ngữ: English

Tài năng:

Số điện thoại: 0903.313.616

Email: takhanhtrung@yahoo.com