Năm 2008, tổng sản phẩm quốc dân của Dubai là 82,11 tỉ USD. Trong khi 85% nền kinh tế và 77% thu ngân sách của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất phải dựa vào dầu mỏ và khí đốt, tỷ lệ này ở Dubai thấp hơn đáng kể do lợi thế của nó…

Ngày Đăng: Th05 31, 2023 - 4 Lượt xem

DUBAI: KINH TẾ