France

  • ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC XIN VISA CHÂU ÂU

    THỊ THỰC VISA CHÂU ÂU Đại sứ quán Pháp công nhận cung cấp dịch vụ thị thực Visa Schengen cho khách có nhu cầu du lịch, công tác và thăm thân tại các quốc gia trong liên minh châu Âu. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây: https://vn.ambafrance.org/Visa-pour-venir-en-France-3870   Các hồ sơ cần thiết…