Won là đơn vị tiền tệ của Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 9/6/1962. Tên đầy đủ của nó là Won Đại Hàn Dân Quốc. Mã ISO 4217 của Won Hàn Quốc là KRW. Ký hiệu quốc tế là ₩ (chữ W với hai gạch ngang qua). Có các mệnh giá: 1.000; 5.000; 10.000 và…

Ngày Đăng: Th05 31, 2023 - 4 Lượt xem