Korea

  • ĐIỀU KIỆN XIN VISA HÀN QUỐC

    HỒ SƠ XIN VISA HÀN QUỐC Để tạo điều kiện cho việc xét duyệt visa được nhanh chóng, Quý khách vui lòng chuẩn bị & hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn sau đây: 1.  Cá nhân    (Bắt buộc) 1.       Hộ chiếu bản gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến…