Mục Tiêu Và Định Hướng Của PARTNER GROUP VIETNAM

Chia sẻ

Mục Tiêu Và Định Hướng Của PARTNER GROUP VIETNAM

1. Partner Group là một Công Ty kiểu mẫu của một Tổ Chức Xã Hội nghề nghiệp, quy tụ Thành Viên là các Hướng Dẫn Viên/ Tourleader chuyên nghiệp, uy tín, có kinh nghiệm chuyên hoạt động trong lĩnh vực dẫn đoàn đi outbound và hoạt động theo tinh thần tự nguyện của các Thành Viên tham gia.

2. Partner Group là cầu nối giữa các Thành Viên và các Tổ Chức kinh doanh Lữ Hành trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

3. Partner Group là nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của quý Thành Viên làm nghề Hướng Dẫn Viên/ Tourleader theo Quy định của Pháp Luật Việt Nam.

4.  Partner Group hoạt động độc lập không ràng buộc hoặc bị chi phối bởi các Tổ Chức hay Cá Nhân nào và có nguyên tắc mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

5.  Partner Group có cơ cấu nhân sự như sau: Ban Quản Trị, Ban Cố Vấn và các Thành Viên tham gia.

6.  Partner Group là nơi huấn luyện đào tạo và tư vấn, chia sẻ các tuyến điểm du lịch outbound cho Thành Viên, cho các Tổ Chức Công Ty Lữ Hành cần sự hỗ trợ.

 

Trước những yêu cầu và đòi hỏi của thị trường Lữ Hành tại Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong lĩnh vực Outbound, Partner Group ra đời theo những tiêu chí và định hướng như trên.

Author: PARTNER GROUP

[ Mục Tiêu và Định Hướng của PARTNER GROUP VIETNAM ] 1. Partner Group là một Công Ty kiểu mẫu của một Tổ Chức Xã Hội nghề nghiệp, quy tụ Thành Viên là các Hướng Dẫn Viên/ Tourleader chuyên nghiệp, uy tín, có kinh nghiệm chuyên hoạt… Xem Thêm >>