NZL: HỒ TAUPO

366
Steam rising off a geo-thermal pool

Nội dung bị khóa, vui lòng nhập mật khẩu hoặc đăng nhập để hiển thị nội dung.