ỐNG HÚT CỎ

Chia sẻ
 
Tèo Straw là tổ chức và liên kết sản xuất ống hút cỏ bàng, ống hút cỏ sậy cùng với các hộ dân ở vùng nông thôn có nguồn nguyên liệu. Sau đó Tèo Straw sẽ thu gom sản phẩm từ các hộ dân sản xuất để xử lý công đoạn sấy công nghiệp, kiểm định chất lượng và phân phối sản phẩm.
 
Sứ mệnh của Tèo Straw:
Tạo thêm công việc cho người dân vùng nông thôn.
Tận dụng nguồn nguyên liệu tại vùng nông thôn tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế và ý nghĩa thiết thực.
Góp phần công sức nhỏ cùng với nhân loại trong cuộc chiến chống rác thải nhựa một lần sử dụng.
 
Tèo Straw thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY TNHH TÈO VIETNAM!
 
FOUNDER & CEO 
NO HUYNH (Mr.)

Author: PARTNER GROUP

[ Mục Tiêu và Định Hướng của PARTNER GROUP VIETNAM ] 1. Partner Group là một Công Ty kiểu mẫu của một Tổ Chức Xã Hội nghề nghiệp, quy tụ Thành Viên là các Hướng Dẫn Viên/ Tourleader chuyên nghiệp, uy tín, có kinh nghiệm chuyên hoạt… Xem Thêm >>