HUỲNH TẤN KHOA

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 937 806 080
  • huynhkhoatravel@gmail.com
  • 93 Nguyen Hong Street,ward1,District GoVap, HCMCity, Vietnam
  • www.facebook.com/khoa.huynh.73
  • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ Năng

  • 1. MC Team Building & Gala ,Tour Leader Outbound
  • 2. Photographer  – Singer

HUỲNH TẤN KHOA

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác