Lê Đình Ngọc

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

 • (+84) 908 224 286
 • lenhattan2005@yahoo.com
 • Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • https://www.facebook.com/nhattan.le.50
 • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp

Kỹ Năng

 • 1. Dẫn chương trình hội nghị
 • 2. Ca hát
 • 3. Tiếng Anh - Tiếng Pháp

Lê Đình Ngọc

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác