LÊ MINH CHÍNH

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

 • +84 (0) 907 82 69 60
 • chinhleglobal@gmail.com
 • 53 Pham Viet Chanh street, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.
 • https://www.facebook.com/joelevn
 • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật

Kỹ Năng

 • 1. Photography.
 • 2. MC Bilingual (English – Vietnamese).
 • 3. Tour Guide.

LÊ MINH CHÍNH

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác