MẠNH VIỆT QUÂN

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

  • mc.vietquan@gmail.com

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ Năng

  • Dẫn Chương Trình Truyền Hình
  • Dẫn Chương Trình Team Building
  • Dẫn Chương Trình Hội Nghị

MẠNH VIỆT QUÂN

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác