NGUYỄN HẢI LUÂN

FOUNDER & CEO

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 909 339 985
  • hailuan.creative@gmail.com
  • 223/10 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP.HCM, Vietnam
  • www.facebook.com/hailuan2608
  • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ Năng

  • 1. Sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp.
  • 2. Quay phim và dựng phim.
  • 3. Hướng dẫn viên du lịch.

NGUYỄN HẢI LUÂN

FOUNDER & CEO
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Thành viên khác