Nguyễn Ngọc Thương

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 938 257 123
  • aothuatgiatonythuong@gmail.com
  • 275/22 Đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • https://www.facebook.com/ngocthuong.hbn
  • www.partnergroup.vn

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt

Kỹ Năng

  • 1. Dẫn chương trình Teambuilding.
  • 2. Hoạt náo viên sân khấu.
  • 3. Trình diễn ảo thuật chuyên nghiệp.

Nguyễn Ngọc Thương

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Hình ảnh hoạt động

Thành viên khác