Nguyễn Thị Thanh Duyên

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 939 913 899
  • thanhduyen.ir@gmail.com
  • https://www.facebook.com/thanh.duyen.587
  • https://www.youtube.com/channel/UC7bGi8RBIlAKRUM3ynmp8Rw

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ Năng

  • 1. Kỹ năng hoạt náo sân khấu: Game, văn nghệ ca hát, đố vui, diễn hài…
  • 2. Kỹ năng điều khiển các hoạt động vận động ngoài trời, Teambuilding Indoor - Outdoor.
  • 3. Host các chương trình Teambuilding và Gala Dinner hoàn toàn bằng Tiếng Anh.
  • 4. Host các chương trình Song Ngữ Anh - Việt.

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Thành viên khác