TRỊNH Ý AN

Người Dẫn Chương Trình

Thông Tin Liên Hệ

  • (+84) 765 055 165
  • mc.trinhyan@gmail.com
  • Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • https://www.facebook.com/mc.trinhyan
  • https://www.youtube.com/channel/UCjSqtzP4djfdDyEBL-VDbIg

Ngôn Ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ Năng

  • 1. Ca hát.
  • 2. MC/HOST SỰ KIỆN.
  • 3. MC SONG NGỮ.

TRỊNH Ý AN

Người Dẫn Chương Trình
Tự Giới Thiệu
Kinh nghiệm
Bằng Cấp
Mục Tiêu

Thành viên khác