Chương trình: ANH EM TA VỀ 2015 – Họp mặt cựu thành viên CTY DU LỊCH DÃ NGOẠI LỬA VIỆT