YES I DO | WEDDING PLANNER

Tổ chức sự kiện
Lên kế hoạch cưới, sinh nhật, thôi nôi…..
Cho thuê vật dụng, trang phục cưới…

TƯ VẤN và HỖ TRỢ:
Ms: Thai Tuyet Anh
Fone: 0938 88 34 47
Ms: Vo Thi Xuan Dung
Fone: 0937 52 34 00
www.facebook.com/yesidoweddingplanner